ZAPISY

Zapraszamy dzieci od 2,5 lat do oddziałów przedszkolnych a dzieci młodsze do grup żłobkowych. Przyjmujemy zapisy nowy rok szkolny 2023/2024.

Z
apisy do Przedszkółki Talentów odbywają się przez cały rok. Rodziców zainteresowanych odwiedzeniem nas zapraszamy po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Zapraszamy dzieci w wieku 12-36 miesięcy do grup żłobkowych publicznych współfinansowanych przez m.st. Warszawa.
Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
 

Tel.: 660 902 901
Mail: przedszkolkatalentow@gmail.com
Adres: Warszawa, ul. Włodarzewska 45C
Dojazd przez osiedle ul. Włodarzewska 51