POLITYKA COOKIES

Polityka cookies
Na naszej stronie internetowej osoba odwiedzająca znajdzie opis naszych produktów i usług, może dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje, oraz oferty bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.
Jeśli jednak osoba odwiedzająca przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych takie jak: adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to nie będą one ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.
Będziemy przekazywać do przeglądarki sieciowej osoby odwiedzającej niewielki plik, który będzie przechowywany w jej komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy takie pliki "ciasteczkami"/cookies/). Taki plik nie może zostać odczytany przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji cookies. Cookies jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji osoby odwiedzającej, co do informacji określonego typu. Większość takich "ciasteczek" istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin". Żadne z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z osobą odwiedzającą elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Osoba odwiedzająca może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania jej o tym, kiedy przysyłane są cookies lub do uniemożliwiania przesyłania takich plików informacyjnych.